Yönetim Sistemleri

Ak-taş kurulduğu günden bugüne sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlemektedir ve iş süreçlerinin yönetiminde Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri'ni başarıyla uygulamaktadır. Bunların dışında; bilgiye bağlılığın giderek arttığı bir çağda faaliyet gösteriyor olmamızın verdiği sorumlulukla, hem şirketlerin hem de paydaşlarımızın bilgilerinin korunmasını güvence altına alabilmemiz için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulaması da yönetim sistemlerimize dâhil edilmiştir. Depo ve terminallerimiz hem ulusal hem de uluslararası yüksek standartları karşılayacak şekilde donatılmıştır.                                   

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 45001 ve ISO 27001 (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği) standartlarımız gereği düzenli aralıklarla iç ve dış denetimlerin gerçekleştirilmesi ile yönetim sistemlerimiz sürekli iyileştirilmektedir. Ayrıca müşteri/tedarikçi denetimleri ile ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirme ve iyileştirmelerimiz kesintisiz devam etmektedir.