Kişisel Verilerin Korunması

GENEL BİLGİLENDİRME

Kişisel verilen korunması, Ak-taş Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Aktaş” veya “Şirket”) için son derece hassasiyet arz eden bir konu olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu nedenle, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürüttüğü diğer faaliyetlerin yanında, Şirketimiz işbu Ak-taş Dış Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı (“Politika”) hazırlayarak müşteriler başta olmak üzere Şirketimiz çalışanları dışındaki gerçek kişilere ait kişisel verilerinin korunmasına azami özeni göstermeyi, bunu bir Şirket politikası haline getirmeyi ve başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere meri mevzuata uygunluğu amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, Şirketimiz, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin:

  • Kişisel verilerinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesini ve korunmasını,
  • Kişisel verilerinin işlenmesi konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini ve
  • Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un müsaade ettiği çerçevede müdahale ve kontrol hakkını kullanabilmesini temin etmeyi hedeflemektedir.

Aydınlatma Metni

Başvuru Formu