Entegre Yönetim Politikası

Kalite Yaklaşımı

Ak-taş ve grup şirketleri için kalite; iş süreçlerini ve entegre yönetim sistemlerini içeren, ideali hedefleyen bir bütündür. Tüm operasyonlarda standartlara uygun olarak müşterilere hizmet verilmektedir. Uygun işgücü, altyapı, ekipman ve kontrolleri sağlayarak müşterilerin ve tedarikçilerin beklentilerinin ötesine ulaşmak hedeflenmektedir.

Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) Yaklaşımı

Ak-taş kimyasal hammadde stoklama, dolum, boşaltım, dağıtım ve diğer operasyonel süreçlerimizde olası tehlikelerin farkındadır. Bu yüzden tüm yasal güvenlik önlemlerinin alınması yanında sürdürülebilir bir iyileştirme sağlanması açısından olası İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri değerlendirilmekte, aksiyon alarak azaltılmakta ve gerekli durumlarda yatırımlar ile süreçler devamlı iyileştirilmektedir. Çalışanların ve tesislerin güvenliğinin sağlanmasında acil durumlar için üst düzey teknik önlemler alınmaktadır.

Ak-taş çevre konusunda duyarlıdır. Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altında tutarak azaltmak için çalışmaktadır. Depolama tesisine uygulanan güneş panelleri ile tüketilen elektriğin büyük kısmı kendi tarafımızdan üretilmektedir. Büyük çevresel kazaların yaşanmaması için terminallerde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO) kapsamında hazırlanan güvenlik planları ile tüm kaza olasılıkları öngörülmekte ve önlemleri alınmaktadır.  Ayrıca enerji sektöründeki grup şirketleri ile çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımları ve projeleri gerçekleştirilmektedir.