Üyelikler

 • BOSAD (Boya Sanayicileri Derneği)

  BOSAD, boya sektörünün ekonomik ve ticari gelişmesini sağlamak amacıyla, mesleki ve bilimsel araştırmalar, bunları desteklemek, özel ve resmi, uluslararası eş kuruluşlarla köklü ve değer katan işbirlikleri yaratmak ve danışmanlıklarda bulunmak ve boya sanayinin ekonomik ve ticari gücünün korunması ve geliştirilmesi amacıyla tüm iletişim araçlarını kullanarak kamuoyuna, tüketicilere eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmayı amaçlar.

  bosad.org.tr
 • EPCA (Avrupa Petrokimya Derneği)

  Kurum; Avrupa’daki etkinliklere ev sahipliği yaparak, üyelerine endüstri liderleri ile tanışma, paydaşlarını seçme ve uluslararası pazarlardaki gelişmeleri, teknolojik ve toplumsal trendleri yakından takip etme fırsatı sunmaktadır.

  epca.eu
 • Gebze Ticaret Odası

  Ticaret hayatında kurumsal bir yapıya sahip öncü kuruluş olarak, üyelerine en kaliteli hizmeti sunmak ve ülke ekonomisine azami faydayı sağlamak, sosyal ve kültürel hayata, eğitime, çevreye, insana, ekonomik dinamizme ve sürdürülebilir değişime destek ve katkıda bulunmayı amaçlar.

  gebzeto.org.tr
 • İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği)

  İKMİB, kurulduğu 1991 yılından bu yana kimya sektöründe ihracat yapan Türk firmalarının mesleki ahlak ve dayanışmasını korumayı; ihracatın artması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için çalışmalarda bulunmayı, üyelerinin menfaatlerini korumayı, uluslararası arenada güçlü bağlantılar kurmasını ve yeni pazarlara açılmasını amaç edinmiştir.

  ikmib.org.tr
 • İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

  İMMİB, Çeşitli alanlarda ülke ihracatının arttırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunarak, üyelerine yardımcı olmaktadır. 

  immib.org.tr
 • İTO (İstanbul Ticaret Odası)

  İstanbul Ticaret Odası; Türkiye'nin ve üyelerinin; uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmayı ve özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözülmesini, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesini, ülke ekonomisine güvenli ve istikrarlı bir gelişim ortamı sağlanmasını amaçlar.

  ito.org.tr
 • KİPLAS (Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası)

  KİPLAS kimya, petrol, lastik ve plastik sektöründeki tüm işverenleri çatısı altında toplayarak, ortak bir platformda işletme ve işveren problemlerini çok geniş bir açılımla ele alarak çözüm önerileri sunmaktadır.

  kiplas.org.tr
 • SOSİAD (Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği)

  Derneğin amacı soğutma, klima cihazları, otomatik kontrol cihazları, bunların ana ve yedek parçaları ile ilgili temsilcilik ve satışı konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ihracat ve ithalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak, Türkiye’de soğutma, klima pazarını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve memleketin çeşitli soğutma, klima ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, tüketiciye gelişmiş, kaliteli ürünlerin ulaşmasını sağlamaktır.

  sosiad.org.tr
 • TÜRKLİM (Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
  Türkiye Liman İşletmecileri Derneği özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla faaliyet göstermektedir.
  turklim.org