Değerler

İş ortaklarıyla kurduğu ilişkilerini; değer yaratacak, ülkenin ve bölge ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunacak şekilde sürekli bir işbirliği olarak görür ve benimser.
Tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyeti için bütün olanaklarını kullanır; onların sorunlarına hızlı ve etkin çözüm bulmaya, isteklerini zamanında karşılamaya odaklanır.
Çalışanlarının yoğun ve özverili çabalarıyla; güvenilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı ve doğru zamanlı hizmeti hedefler. Bu hedefe ulaşma yolunda tüm birikimini çalışanlarıyla paylaşmayı ilke edinir. Çalışanlarının yaşam boyu eğitimlerini sürdürmeye öncelik verir.
Daima geleceğe hazır olmayı amaçlar. Değişimlere ayak uydurabilmek amacıyla yenilik ve gelişmeleri yakından takip eder.
Müşterilerinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne katkıyı görev edinir.
Tüm faaliyetlerinde; insan sağlığını, çevreyi ve doğal kaynakları koruma bilinci ile hareket eder.
  • İş ortaklarıyla kurduğu ilişkilerini; değer yaratacak, ülkenin ve bölge ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunacak şekilde sürekli bir işbirliği olarak görür ve benimser.
  • Tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyeti için bütün olanaklarını kullanır; onların sorunlarına hızlı ve etkin çözüm bulmaya, isteklerini zamanında karşılamaya odaklanır.
  • Çalışanlarının yoğun ve özverili çabalarıyla; güvenilir, sürdürülebilir, kaliteli, ekonomik, hızlı ve doğru zamanlı hizmeti hedefler. Bu hedefe ulaşma yolunda tüm birikimini çalışanlarıyla paylaşmayı ilke edinir. Çalışanlarının yaşam boyu eğitimlerini sürdürmeye öncelik verir.
  • Daima geleceğe hazır olmayı amaçlar. Değişimlere ayak uydurabilmek amacıyla yenilik ve gelişmeleri yakından takip eder.
  • Müşterilerinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne katkıyı görev edinir.
  • Tüm faaliyetlerinde; insan sağlığını, çevreyi ve doğal kaynakları koruma bilinci ile hareket eder.