Ücret ve Performans Politikası

Ücret Yönetim Sistemi ücret piyasasının, ücret politikasının ve performans parametrelerinin detaylı bir analizine dayanmaktadır. Grubun amacı adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmak, aynı zamanda çalışan sadakatini ve memnuniyetini arttırmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda; grubun ücret politikası, saygın danışman firmaların piyasa araştırmaları sonucunda ortaya çıkan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş, geliştirilmiş ve verimi kanıtlanmış uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu sayede grupta yetkin insan kaynağını yapılan işin boyutu ve sektörün yapısına uygun olarak ücretlendiren, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı sürekli motive eden adil bir ücret sistemi uygulanmaktadır.