İnsan Kaynakları Politikası

Ak-taş ve tüm grup şirketleri; insan kaynağı ihtiyacını, kuruluşları itibariyle iş stratejileri doğrultusunda, nitelikli işgücü ile karşılamaktadır. Tüm çalışanların kendilerini büyük bir ailenin değerli bir üyesi olarak hissedebilmelerine olanak sağlayacak bir çalışma ortamı; grubun insan kaynakları politikasının en önemli unsuru olmuştur. Adil performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemi ile çalışan memnuniyetinin ve kurumsal sadakatin sürekli güç kazanması hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda; en saygın eğitim danışmanları ile birlikte çalışanların yetkinliklerine, kariyer planlamalarına ve ihtiyaçlarına uyumlu ve gelişim odaklı eğitim programları hazırlanmaktadır. Yönetim kadrosu değerli akademik ve profesyonel birikimlerini tüm çalışanlar ile her fırsatta paylaşmaktadır. Ayrıca yeni işe başlayanlarla kıdemli çalışanlar arasındaki bilgi ve tecrübe aktarımları aracılığı ile kurum kültürünün çift yönlü gelişmesine her zaman öncelik verilmektedir.

Çalışanlarımızdan Beklentilerimiz

  • Sürekli Öğrenme ve
    Kendini Geliştirme
  • Organizasyonel Bağlılık
  • Takım Çalışması ve İşbirliği
  • İletişim
  • Sonuç Odaklılık
  • Planlama ve Organizasyon
  • Müşteri ve Çevre Duyarlılığı